Express KR G&F

Horsch vil være alsidig og have markedets bredeste program i såteknik, om det er til direkte såning, muldsåning eller efter plov. Efter plov på stiv jord er en rotorharve fra Horsch et godt bud hvis det er det man søger.

Horsch har søsat endnu en nyhed indenfor rotorharveteknik med mulighed for gødningsplacering, Express 4 KR G&F samsåningsmaskine
Express 4 KR med samsåning af korn og gødning indfrier ønsker fra mange der efterlyser denne kombination til at tildele gødning sammen med såningen.
Eksempelvis til vintersæd er der flere og flere der ønsker at tildele lidt gødning for bedre overvintring og hindre manganmangel. Det kan være en kvælstofgødning eller en DAP fosfor gødning. Fosfor er ikke mobil i jorden og ligger nu fagligt korrekt, sammen med udsæden. Naturligvis er det typisk vårsæden der tænkes på når vi taler gødningsplacering. I praksis kan der tildeles op til omkring 50 kg N/ha uden problemer med svidning. Større mængder vil også gå ud over kapaciteten med flere påfyldninger. Det er op til den enkelte at finde niveauet så det giver størst muligt gevinst.

Se film med den nye Express 4 KR G&F HER

Tanken på Express 4 KR i G&F version, rummer 2000 liter, opdelt i forholdet 60:40 hvor der er frit valg hvilken tank der bruges til hvad.