Farmtest med såning af kløvergræs - vi betvivler konklusionen

Farmtest med såning af kløvergræs - vi betvivler konklusionen

Landscentret har netop offentliggjort en Farmtest omhandlende rækkeafstande i kløvergræs – På www.farmtest.dk står der i indledningen , at rækkeafstanden har stor betydning ved såning af græs til afgræsning og slæt. Det er konklusionen i Farmtesten, hvor tre storparceller er etableret på 7.0 – 12.5 – 16.7 cm rækkeafstand.

Vi betvivler konklusionen, da der har været en ganske mangelfuld spiring efter 12.5 og 16.7 cm maskinerne - der er sået for dybt

Læs Farmtesten HER

Burde der ikke være en mere nuanceret konklusion på denne Farmtest? Det kan ikke være rigtigt, at lave konklusioner på et enkelt ”forsøj” uden gentagelser. Når der tilmed er en mangelfuld spiring efter maskinerne med 12.5 og 16.7 cm maskinerne gør tingene endnu værre.

Når Farmtesten gennemlæses viser det sig jo, at spiringen er meget mangelfuld efter såmaskinerne benyttet i testen der har sået på 12.5 og 16.7 cm og det har endog stor indflydelse på udbyttet – og ikke bare rækkeafstanden.

Som tilføjelse til den mangelfulde spiring: Det er et velkendt problem med de typer skiveskærsmaskiner der sår i den lavning som kilerings/trapez pakkeren laver på disse typer maskiner. Specielt i lette jordtyper er det ekstremt svært at styre sådybden når der i forvejen er lavet en 3-4 cm dyb rille. Også når der er dybdestyrede skiveskær – de vil blot arbejde nede i bunden af denne rille skabt af pakkeren, og der er ingen mulighed for at så øverligt – justeringsmulighederne er udtømte.

Når der efter såning på let jord som i Farmtesten, kommer almindelig naturligt drys fra de efterladte kamme, eller endnu værre, jordfygning eller kraftig slag regn, dækkes disse riller til og sådybden er lige pludselig 3-4 cm.

Såbedet var pløjet med pakker, plus to gange overharvninger med tallerkenharve med pakker - såbedet har helt og aldeles været i orden og kan ikke bruges som undskyldning

Universel Pronto såteknik klarer opgaven

Pronto konceptet sår med dybdestyrede TurboDisc dobbelte skiveskær men sår på et fladt pakket underlag efter dækpakker- to såskær på kanten af hvert dæk, og vi har et fornuftigt og brugbart værktøj til etablering af kløvergræs. De unikke fuldbredde dækpakkere i fronten på Pronto`erne gør underværker og udfører en pakning inden jordbearbejdningen/udjævningen med disc`ene. Det udmønter sig i jævne marker og giver et godt fundament til dækpakkeren efter dics`ene som igen giver skiveskærene mulighed for en meget præcis dybdestyring. 15 cm rækkeafstand og typisk 12-13 km/t og derudaf det går .-)

Frontpakkeren på en Pronto såmaskine gør underværker for det endelige arbejde - her på en Pronto 6 DC PPF. Frontpakkeren sikrer at disc`ene arbejder i ens dybde der i sidst ende giver en jævn mark og ens sådybde

TurboDisc skæret på en Pronto. Der arbejdes på et plant pakket underlag efter dækpakkeren og der sikres en meget ensartet sådybde. Her på billedet sås kløvergræs øverligt

 

Vi har tidligere deltaget i såninger af kløvergræs ved Grovfoderekskursioner med succes. Ansvarlige konsulenter ved disse såninger har konkluderet og udtalt, at med vores Pronto såmetode og fine fremspiring af kløver og græs kunne vi gå 10 % ned i udsædsmængde. Rækkeafstanden på 15 cm har hidtil ikke betydet noget er det blevet oplyst ved disse ekskursioner og anbefalinger.

Praktiske erfaringer i Horsch regi efter en Pronto er, at vi anbefaler vi en tromling straks efter såning. En sirlig tromling i lav hastighed gerne med en cambrigdetromle med stor diameter på ringene. (hvis denne tromle er udstyret med strigle og crossboardplanke kan denne tromle kan så senere bruges i græsmarken til tromling og jævning af muldvarpeskud, osv.) Sten og eventuelle småkamme er væk og der er en golfbane lignende mark at skårlægge og snitte på efterfølgende.

Sår vi i renbestand og har DuoDrill frøudstyr på maskinen drysser vi som regel også en skvis ud med denne (18-20 kg i skiveskær og resten med DuoDrill) som supplement til såning med skiveskærene - det fordrer så en tromling bagefter for at skabe kontakt og fugt til det ud dryssede.

Sår man i renbestand og der er DuoDrill frøudstyr monteret, kan det være en god ide at drysse en skvis ud med denne og hovedmængden med smiveskærene. Det kræver så en tromling bagefter - en tromling der altid er værdsat af skivehøsteren, riven og snitteren, da alle småsten og osv. er banket i jorden

Med hensyn til slæbeskærene. Det kræver også ifølge Farmtesten (og egne praktiske erfaringer gennem tiden) et tørt såbed for at slæbeskærene kan arbejde ordentligt. I nutidens moderne og effektive verden skal der jo typisk tilsås 50 -100 hektar pr. afgrøde, pr. mark, og der er bare ikke tid til en kapacitetsbegrænser i markarbejdet. Det klares hurtigt og effektivt med en Pronto der kan tilså før marken udtørrer helt.

Den benyttede slæbeskærs kombimaskine med pakkevalse bagerst har både negative og positive ting i sig. Pakkevalsen har helt sikkert givet kapillær effekt og måske også klemt nogle kløverfrø for dybt i jorden. Havde der slet ikke været noget til at trykke/pakke efter såskærene har vi slet ikke noget der kan give ordentlig kontakt imellem frø og jord og deraf langsom og uens fremspiring. Med vores dybdestyrede skiveskær med trykhjul arbejdende på en flad pakket bund har vi sikret en 100 procents ensartet og hurtig fremspiring – en hurtig fremspiring der er meget vigtig som det også betones i Farmtesten.

Krav til en moderne såmaskine

Vi har rigtig mange Pronto`er kørende hos professionelle maskinstationer og mælkeproducenter – hvad skal de tro når de læser ”sensations” overskriften i medierne med, at rækkeafstandene har betydning for udbyttet og ikke nærlæser hele Farmtesten og alle de forbehold der skal tages?

Lidt om nutidens krav til en alsidig såmaskine der skal kunne så alt fra hestebønner i syv cm dybde over hvede i fire centimeters dybde i stiv lerjord til en helt øverlig såning af kløvergræs i en halv centimeters dybde, måske i en sandet jord. Det stiller store krav til et sådant skiveskær at holde en præcis dybde i alle disse udfordringer. Skiveskæret skal absolut have et dybdestyringshjul som samtidig fungerer som pakkehjul for at sikre en kapillær effekt for at holde på fugten, specielt ved øverlige såninger

Det kræver sit såskiveskær, at kunne honorere alle disse udfordringer. Et TurboDisc skær fra Horsch med dobbelte skiver klarer alle opgaver - også isåning/eftersåning i ældre græsmarker der trænger til et nyt pust

Naturligvis gælder det også om, at sikre rentabilitet hos den enkelte maskinstation og mælkeproducent, at kunne udnytte den samme såmaskine effektivt i alle afgrøder.

Udfordringen i lerjorden ved Dobbelte skiveskær, uanset fabrikat er, at sikre en gennemgang af lerjorden imellem de dobbelte skiveskær. Det sikres ved en rækkeafstand på 15 cm. 15 centimeters afstand ser vi altså ikke et problem ved såning af kløvergræsblandinger.

Flere års erfaring med Pronto såteknik fra professionelle maskinstationer og mælkeproducenter sikrer et topudbytte, i græsmarken når alle parametre går op i en højre enhed: Jævnt og fast såbed. Fast fladt pakket underlag som på en Pronto efter dækpakkeren, hvor de dybdestyrede skiveskær kan arbejde og placere de sarte frø præcist i ønsket dybde. Håndværket i fokus - Mange maskiner er ikke bedre end den person der håndterer den.

Følgende billeder viser eksempler på marker sået med Pronto teknik. Første billede viser lucerne sået med skiveskærene. Der er sået ærter med gødningsskærene på en Pronto 6 DC PPF. Resten af billederne viser ærter sået med gødningsskærene og en Blanding 45 sået med skiveskærene - en fantastisk mark der har givet topudbytte

Historien kan også ses her på Facebook

 

Se også denne historie tilbage fra 2011/12 med såning af kløvergræs

Horsch – Forspring gennem viden