Ammoniakspecialisten

Stroco-Agro overtog i 2014 ammoniakspecialisten, Agrodan A/S. Agrodan er et velrenomeret dansk firma der har været i branchen i en årrække.

Vi bestræber os på fortsat at opretholde samme gode service som Agrodan hidtidig har ydet.

Ud over almindelige kendte nedfældere er der også mulighed for at påbygge ammoniakudstyr på eksempelvis kartoffellæggere, såmaskiner til korn, roer og majs, samt harver.

Også industrien betjener vi med service og vedligehold af ammoniakanlæg

For bestilling af service og lovpligtigt eftersyn af ammoniak- anlæg og grej, samt opbygning af nyt materiel til nedfældning af flydende ammoniak, kontakt venligst, Servicetekniker Troels Svalgaard

 

                      

Fakta om flydende ammoniak

Flydende ammoniak er særligt godt egnet som kvælstof gødning til afgrøder med langsom kvælstofoptagelse.

Det gælder eksempelvis, kartofler, majs og roer, samt naturligvis også almindelige kornafgrøder.

Specielt på lette jorde bindes ammoniakken godt og sikres mod udvaskning - en gevinst for miljøet og pengepung i form af største udbytte.

Også i tørre perioder er ammoniakken kendt for sin sikre virkning som kvælstofkilde.